پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

بیمارستان آموزشی - درمانی خاتم الانبیاء (ص)

X

 

کتابچه توجیهی بدو ورود (ویژه فراگیران)

 

شما می توانید «کتابچه توجیهی بدو ورود» را از طریق فایل زیر دریافت نمایید.

دریافت فایل

 

معاونت آموزشی و پژوهشی بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) شوشتر