پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

بیمارستان آموزشی - درمانی خاتم الانبیاء (ص)

X
  • فرم پایش اقدامات اصلاحی شاخص های کمیته های درمان در آموزش فراگیران

  • شاخص های کمیته مرگ ومیر


  • شاخص های کمیته ایمنی بیمار
  • شاخص های کمیته کنترل عفونت

     
  • شاخص خطاهای پزشکی


  • شاخص های کمیته اخلاق پزشکی