پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

بیمارستان آموزشی - درمانی خاتم الانبیاء (ص)

X
  • فرم به اشتراک گذاری تجارب فراگیران

  •  

    ضمن آرزوی موفقیت روزافزون برای شما، هرگونه خاطره، اتفاق یا سوژه تلخ  و شیرین که در طول دوره کارآموزی/کارورزی خود داشته اید و طرح آن می تواند برای سایر فراگیران مفید باشند در این فرم بنویسید و آن را جهت مطالعه سایر فراگیران به کارشناس مسئول آموزش بیمارستان تحویل نمایید.

    لازم به ذکر است این پرسشنامه با هدف ارتقاء کمی و کیفی آموزش اساتید تنظیم شده است. لطفا با کمال دقت به سوالات پاسخ دهید.

    ( كليه اطلاعات بصورت كاملاً محرمانه در دفتر معاونت آموزش بیمارستان حفظ خواهد شد و نتايج بصورت كلي ارائه خواهد گرديد).