پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

بیمارستان آموزشی - درمانی خاتم الانبیاء (ص)

X

 

فرم گزارش عملکرد آموزشی رؤسای بخش های بالینی

 

فرم گزارش عملکرد آموزشی رؤسای بخش های بالینی را می توانید از طریق فایل زیر دریافت نمایید.

 

فرم گزارش عملکرد آموزشی رؤسای بخش های بالینی