پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

بیمارستان آموزشی - درمانی خاتم الانبیاء (ص)

X

 

تفاهم نامه همکاری مشترک بین دانشکده علوم پزشکی شوشتر با بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) شوشتر