پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

بیمارستان آموزشی - درمانی خاتم الانبیاء (ص)

X

 

ردیف نوع مشاوره نام و نام خانوادگی مشاور عنوان آخرین مدرک تحصیلی مقطع آخرین مدرک تحصیلی محل اشتغال
1 مشاور پروپوزال نویسی        
2 مشاور آمار        
3 مشاور اپیدمیولوژی و متدولوژی        
4 مشاور جستجوی منابع الکترونیکی        
5 مشاور مقاله نویسی        
6 مشاور ویرایش مقالات به زبان انگلیسی        
7 مشاور ساب میت مقالات و پیگیری چاپ        
8 مشاور امور کامپیوتری        

 

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort