پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

بیمارستان آموزشی - درمانی خاتم الانبیاء (ص)

X

تقویم برگزاری جلسات کمیته آموزش علوم پزشکی بیمارستان

 

ردیف
روز
ساعت
تاریخ

1

دوشنبه

10 الی 12

1397/11/08

2

دوشنبه

10 الی 12

1397/12/06

3

دوشنبه

10 الی 12

1397/01/19

4

دوشنبه

10 الی 12

1397/02/09

5

دوشنبه

10 الی 12

1397/03/06

6

دوشنبه

10 الی 12

1397/04/03

 
izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort