پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

بیمارستان آموزشی - درمانی خاتم الانبیاء (ص)

X

تقویم برگزاری جلسات کمیته آموزش علوم پزشکی بیمارستان

تاریخ جلسات کمیته آموزش علوم پزشکی

23 فروردین 1399

20 اردیبهشت 1399

24 خرداد 1399

21 تیر 1399

25 مرداد 1399

22 شهریور 1399

19 مهر 1399

24 آبان 1399

25 آذر 1399

20 دی 1399

25 بهمن 1399

23 اسفند 1399

 
izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort