پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

بیمارستان آموزشی - درمانی خاتم الانبیاء (ص)

X

اسامی مدیران گروه های آموزشی دانشکده علوم پزشکی شوشتر 

 

جناب آقای دکتر مجتبی کلانتر ؛ مدیر گروه رشته بهداشت حرفه ای 
سرکار خانم دکتر الهام پیرعباسی ؛ مدیر گروه رشته علوم تغذیه 
سرکار خانم معصومه صالحی کمبو ؛ مدیر گروه رشته پرستاری
سرکار خانم سارا ضیاغم ؛ مدیر گروه رشته مامایی
سرکار خانم کبری مرضیه نجفوندزاده ؛ مدیر گروه رشته اتاق عمل و فوریت های پزشکی 
سرکار خانم کبری دوستی فر ؛ مدیر گروه رشته بهداشت عمومی 
izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort