پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

بیمارستان آموزشی - درمانی خاتم الانبیاء (ص)

X

خانم نجمه نوارباف زاده 

رشته تحصیلی :  کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی     

تلفن تماس : 36228916-061   

پست الکترونیک : nnavarbaf@gmail.com