پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

بیمارستان آموزشی - درمانی خاتم الانبیاء (ص)

X

مشاوران واحد :

1 سرکار خانم اکرم منصوری کارشناس ارشد داخلی جراحی عضو هیئت علمی دانشکده
2 سرکار خانم زهرا مهری کارشناس ارشد علم سنجی

 

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort