پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

بیمارستان آموزشی - درمانی خاتم الانبیاء (ص)

X

 

ردیف نوع مشاوره نام و نام خانوادگی مشاور عنوان آخرین مدرک تحصیلی مقطع آخرین مدرک تحصیلی محل اشتغال
1 مشاور پروپوزال نویسی خانم زهرا مهری علم سنجی فوق لیسانس دانشکده علوم پزشکی
2 مشاور آمار خانم اعظم جهانگیری - آقای سید علی موسوی آمار زیستی - اپیدمیولوژی فوق لیسانس دانشکده علوم پزشکی
3 مشاور اپیدمیولوژی و متدولوژی خانم اعظم جهانگیری - آقای سید علی موسوی آمار زیستی - اپیدمیولوژی فوق لیسانس دانشکده علوم پزشکی
4 مشاور جستجوی منابع الکترونیکی خانم نجمه نوارباف زاده علم اطلاعات و دانش شناسی فوق لیسانس دانشکده علوم پزشکی
5 مشاور مقاله نویسی خانم نجمه نوارباف زاده علم اطلاعات و دانش شناسی فوق لیسانس دانشکده علوم پزشکی
6 مشاور ویرایش مقالات به زبان انگلیسی خانم نجمه نوارباف زاده علم اطلاعات و دانش شناسی فوق لیسانس دانشکده علوم پزشکی
7 مشاور ساب میت مقالات و پیگیری چاپ خانم نجمه نوارباف زاده علم اطلاعات و دانش شناسی فوق لیسانس دانشکده علوم پزشکی
8 مشاور امور کامپیوتری انفورماتیک بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) فناوری اطلاعات  فوق لیسانس بیمارستان خاتم الانبیاء (ص)