پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

بیمارستان آموزشی - درمانی خاتم الانبیاء (ص)

X

اهداف

 1. فراهم نمودن امکانات و تسهیلات لازم به منظور اجرای طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها
 2. توانمندسازی اعضای هیئت علمی و دستیاران بیمارستان
 3. ترغیب و تشویق اعضاء هیات علمی و دستیاران بیمارستان جهت انجام پروژه های تحقیقاتی
 4. ایجاد ارتباط و همکاری با مراکز تحقیقاتی دیگر
 5. تلاش در جهت نهادینه کردن پژوهش در بیمارستان و کارهای بالینی
 6. بررسی و حمایت از طرح های تحقیقاتی دانشجویان
 7. ارتقای کمی و کیفی مقالات پژوهشی
 8. انجام مشاوره آمار و کمک به نگارش پروپوزال طرح های تحقیقاتی
 9. استفاده از نتایج طرح های تحقیقاتی در امور بالینی


برنامه های کاربردی

 1. مشاوره و کمک در جهت نگارش پروپوزال طرح های پژوهشی
 2. ارائه مشاوره های آماری برای پایان نامه های دستیاری و دانشجویی
 3. رفع ایرادات پروپوزال های دانشجویی و غیر دانشجویی
 4. داوری پروپوزال های دانشجویی به همراه تایید توسط مرکز (مورد قبول وزارت بهداشت و دانشکده علوم پزشکی شوشتر)
 5. مشاوره و کمک به منظور نگارش و ثبت مقالات اساتید
 6. کمک به نگارش پایان نامه ها و تبدیل آن ها به مقالات پژوهشی
 7. برگزاری کارگاه ها و سمینارهای آموزشی و پژوهشی
 8. برگزاری کارگاه های آموزش روش تحقیق، مقاله نویسی، جستجوی منابع 
 9. برگزاری کارگاه های آموزش نرم افزارهای مرتبط با امور پژوهشی و سیستم های جستجوی الکترونیک