پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

بیمارستان آموزشی - درمانی خاتم الانبیاء (ص)

X

مسئول واحد 
سرکار خانم مریم خورمهر

 • کارشناس ارشد پرستاری

 

معرفی دفتر پرستاری
دفتر پرستاری بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) با تمسک به رسالت بیمارستان برآن است تا با بکارگیری نیروهای انسانی متخصص، کارآمد و متعهد، نظارت و هدایت بر کلیه فرایندهای پرستاری، بهره گیری از جدیدترین تجهیزات پیشرفته، تکنیک های درمانی، روش های نوین آموزشی و ارزشیابی به سوی ارائه بالاترین سطح کیفی خدمت گام بردارد.

 

شرح وظایف و مسئولیت های دفتر پرستاری

 • بازدید روزانه از واحدهای درمانی و نظارت بر حسن اجرای فرآیندهای بالینی.
 • تشکیل جلسات مدیریتی ماهیانه و رسیدگی بر مسائل و مشکلات مطرح شده.
 • توزیع نیروی کادر پرستاری مورد نیاز در سطح بیمارستان.
 • جلب مشارکت تیم بهداشتی مرکز برای دستیابی به اهداف.
 • بررسی نیاز تجهیزات پزشکی بخش ها و پیگیری تهیه آنها.
 • آشناسازی پرسنل جدید الورود با مقرارت بیمارستان و تامین نیازهای آموزشی.
 • نظارت بر حسن اجرای قانون ارتقای بهره وری.
 • برنامه ریزی جهت تشکیل و شرکت در کمیته های بیمارستانی با شرح وظایف مدون.
 • نظارت بر ایمنی شغلی (بهداشت حرفه ای) کادر پرستاری.
 • اتخاذ تدابیر لازم و ارائه راهکارهای اساسی در جهت ایجاد تقویت انگیزش (تشویق و تنبیه) در کارکنان کادر پرستاری.
 • مشارکت در طرح های پژوهشی و نظارت بر حسن اجرای آن.
 • تصمیم گیری در ارتباط با مرخصی ها، ماموریت ها و... کادر پرستاری.
 • همکاری با تیم مدیریت بیمارستان و کادر پزشکی در پیشرفت، بازنگری و اجرای خط مشی ها و اقدامات درمانی مربوط به بیمارستان.
 • نظارت بر حسن اجرای کد 247 و 724 در بیمارستان.

 

        کتاب شرح وظایف جامع پرستاری