پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

بیمارستان آموزشی - درمانی خاتم الانبیاء (ص)

X

درمانگاه تخصصی

درمانگاه تخصصی بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) بمنظور ارایه خدمات تخصصی در رشته های قلب، ارتوپدی، تغذیه و رژیم درمانی در محل بیمارستان و سایر خدمات تخصصی شامل چشم پزشکی، جراحی عمومی، داخلی، اطفال، اورولوژی، نورولوژی، زنان و زایمان و گوش حلق و بینی به قصد دسترسی بیشتر و سریعتر شهروندان در خارج از بیمارستان و در درمانگاه تخصصی پاپهن واقع در مرکز شهر فعال می باشد.