پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

بیمارستان آموزشی - درمانی خاتم الانبیاء (ص)

X

بخش داخلی 1
بخش داخلی بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) در سال 1376 تاسیس گردید. این بخش در حال حاضر دارای 28 تخت فعال می باشد. مساحت این بخش حدود 495 مترمربع می باشد و دارای 9 اتاق بستری بهمراه اتاق معاینه و اتاق ایزوله جهت بیماران می باشد. وظیفه این بخش خدمت رسانی و معالجه بیماران مبتلا به بیماریهای داخلی می باشد. این بخش در سال 1391 به کمک خیرین شهرستان مورد بازسازی قرار گرفت.
 

بخش داخلی 2 
بخش داخلی 2 بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) در سال 1395 افتتاح و در سال 1396 مورد بهره برداری قرار گرفت. این بخش در حال حاضر دارای 27 تخت فعال می باشد. مساحت این بخش 450 متر مربع بوده و دارای 8 اتاق بستری و دو اتاق وی آی پی، یک اتاق معاینه و یک اتاق ایزوله می باشد. فعالیت این بخش در زمینه بیماریهای داخلی، نورولوژی و کاردیولوژی می باشد.

 

بخش اطفال 
بخش اطفال  بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) در سال 1376 همزمان با افتتاح این مرکز فعالیت خود را آغاز نمود. این بخش در حال حاضر دارای 24 تخت فعال می باشد. مساحت این بخش حدود 495 مترمربع می باشد و دارای 8 اتاق بستری و یک اتاق ایزوله جهت بیماران است. ضمنا این بخش دارای یک اتاق جهت معاینه بیماران، یک اتاق شیر مادر و اتاق بازی نیز می باشد. فعالیت این بخش در رابطه با معالجه و درمان بیماریهای کودکان می باشد این بخش در سالهای 1384 و 1395 مورد بازسازی قرار گرفت.

 

بخش جراحی عمومی 
بخش جراحی عمومی بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) در سال 1376 تاسیس گردید. این بخش در حال حاضر دارای 28 تخت فعال می باشد. مساحت این بخش حدود 495 مترمربع می باشد و دارای 9 اتاق جهت بستری بیماران به همراه یک اتاق پانسمان و یک اتاق تجهیزات است. در این بخش خدمت رسانی به بیماران جراحی عمومی انجام می شود. بازسازی این بخش در سال 1386و 1393 و در راستای اجرای مفاد بند هتلینگ طرح تحول سلامت صورت گرفت.

 

بخش سی سی یو 
بخش سی سی یو بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) در سال 1377 افتتاح گردید. این بخش در ابتدا دارای 6 تخت فعال بوده که در سال 1391 با اضافه شدن 5 تخت جدید به 11 تخت فعال تجهیز گردید. مساحت این بخش حدود 210 مترمربع می باشد. این بخش به معالجه و ارائه مراقبتهای ویژه به بیماران مبتلا به انواع بیماریهای قلب و عروق می پردازد. بازسازی این بخش در سال 1394 صورت گرفت.

 

بخش آی سی یو  1
بخش آی سی یو بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) در سال 1378 با تعداد 4 تخت فعال تاسیس گردید. این بخش در حال حاضر دارای 8 تخت فعال می باشد. مساحت این بخش حدود 259 مترمربع می باشد. وظیفه این بخش ارایه مراقبت های ویژه به بیماران می باشد. این بخش در سال 1390 با کمک خیرین شهرستان مورد بازسازی قرار گرفت.

 

بخش آی سی یو  2
بخش آی سی یو بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) در سال 1397 با تعداد 7 تخت فعال با هدف افزایش تعداد تخت های ویژه بیمارستان تاسیس گردید. مساحت این بخش 230 مترمربع می باشد. وظیفه این بخش ارایه مراقبت های ویژه به بیماران می باشد. 

 

بخش دیالیز
بخش دیالیز این مرکز در سال 1375 تاسیس گردید. مساحت این بخش حدود 385 متر مربع می باشد. این بخش دارای 17 تخت می باشد و بیمارانی که دچار مشکلات مزمن و حاد کلیوی هستند و نیاز به دیالیز دارند در این بخش تحت دیالیز قرار می گیرند.