پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

بیمارستان آموزشی - درمانی خاتم الانبیاء (ص)

X

 

تقویم زمانی معاونت آموزشی بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) شوشتر

 

ردیف
عنوان
زمان برگزاری
ساعت برگزای

1

 

جلسه تیم مدیرت آموزشی بیمارستان

 

هر 3 ماه یکبار در اول هفته

10 الی 12

2

 

جلسه کمیته آموزش علوم پزشکی بیمارستان

 

هفته اول هر ماه

10 الی 12

3

 

جلسه کمیته های بیمارستان

 

طبق تقویم زمانی اعلام شده توسط مدیریت بیمارستان

4

 

ژورنال کلاب آموزشی

 

شنبه ها

9 الی 9:30

5

 

کنفراس علمی

 

دوشنبه ها و چهارشنبه ها

11 الی 11:30

 
 
izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort