پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

بیمارستان آموزشی - درمانی خاتم الانبیاء (ص)

X
  • فرم ارزیابی عملکرد یاددهی اساتید به تفکیک فعالیت های آموزشی و بخش ها ازدیدفراگیران

  • فراگیر محترم

     باسلام؛

    این پرسشنامه با هدف ارتقاء کمی و کیفی آموزش اساتید تنظیم شده است. لطفا با کمال دقت به سوالات پاسخ دهید.

    (لازم به ذكر است كليه اطلاعات بصورت كاملاً محرمانه در دفتر معاونت آموزش بیمارستان حفظ خواهد شد و نتايج بصورت كلي ارائه خواهد گرديد).


  • ارزیابی دانش ، توانمندی بالینی، مهارت فردی و رفتار حرفه ای اساتید از دید فراگیران