پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

بیمارستان آموزشی - درمانی خاتم الانبیاء (ص)

X

 

معرفی

► نام و نام خانوادگی: 
سرکار خانم زهره نعمت اله زاده
► سمت ها:
♦ سرپرست معاونت آموزش مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی خاتم الانبیاء (ص) شوشتر
♦ عضو هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی شوشتر 
► سوابق تحصیلی:
کارشناس ارشد پرستاری گرایش مراقبت های ویژه

 

 

   شرح وظايف معاونت آموزش و پژوهش بيمارستان

 

    بخش اول: ارتقاء ساختارآموزشی بیمارستان ها
 1. نظارت در برنامه ریزی سالیانه فعالیت‌های آموزش و پژوهش بخش ها و برنامه ریزی در جهت ارتقای کیفیت آموزش و پژوهش بیمارستان
 2. برنامه ریزی و نظارت بر ارتقای کیفیت فضاهای آموزشی موجود بیمارستان و تلاش در راستای افزایش سرانه آموزش و پژوهش بیمارستان
 3. پایش مستمر عوامل موثر بر کیفیت آموزش و پژوهش، برنامه ریزی در جهت ارتقای کیفیت آموزش و پژوهش و ارائه بازخورد لازم به معاون آموزش و پژوهش دانشکده
 4. نظارت بر اجرای انجام برنامه ها و مقررات آموزشی در بخش های بالینی و درمانگاه ها و تسهیل امور آموزش و پژوهش
 5. تلاش در جهت بهبود و ارتقای امکانات رفاهی هیأت علمی و دانشجویان در بالین
 6. برنامه ریزی و نظارت بر اجرای موازین اسلامی و اخلاق پزشکی در بخش ها

 

     بخش دوم: امور هیات علمی بالینی در بیمارستان ها
 1. نظارت بر حضور کمی و کیفی و فعالیت اعضای هیأت علمی بالینی در بخش های آموزشی
 2. نظارت بر ارائه گزارش کار و فعالیت آموزشی و درمانی اعضای هیأت علمی بالینی در بخش‌های مختلف
 3. نظارت و تنظیم زمانبندی نحوه شرکت در کارگاه های آموزشی و پژوهشی
 4. نظارت بر حسن اجرای موازین اسلامی توسط اعضای هیأت علمی
 5. نظارت بر نحوه شرکت در کنفرانس های علمی
 6. نظارت بر ارزشیابی فعالیت های بخش ها و اعضای هیأت علمی بالین
 7. فراهم نمودن زمینه‌های لازم جهت همکاری آموزشی - پژوهشی اعضای هیئت علمی، دانشجویان و پرسنل درمانی علاقمند به حیطه‌های آموزشی و پژوهشی

 

     بخش سوم: تجهیزات آموزشی
 1. تنظیم طرح های مربوط به تکنولوژی آموزشی و درخواست بودجه آنها
 2. نظارت بر تجهیز و اداره کتابخانه بیمارستان
 3. نظارت بر تنظیم برنامه‌های استفاده از فضای آموزشی (سالن کنفرانس و کلاس های درس)
 4. تجهیز واحد سمعی و بصری جهت به کارگیری از روش ها و تکنولوژی های جدید و تهیه وسایل کمک آموزشی جهت سالن کنفرانس و کلاس‌های درس

 

     بخش چهارم: آموزش گیرندگان شامل: کارآموزان و کارورزان
 1. کنترل و نظارت بر معرفی نامه های آموزشی و معرفی آموزش گیرندگان به بخش های آموزشی بیمارستان ها
 2. دریافت برنامه کارآموزی و کارورزی دانشجویان از گروه های مربوطه و هماهنگی در نحوه تقسیم آموزش گیرندگان بر اساس ظرفیت بخش های آموزشی بیمارستان ها
 3. نظارت بر برنامه ریزی کیفی آموزش در بخش های آموزشی به صورت تئوری و عملی
 4. نظارت و هماهنگی بر نحوه ارزشیابی و امتحان پایان دوره و اعلام نمرات ارزشیابی کارآموزان و کارورزان
 5. نظارت بر اجرای انجام برنامه ی مقررات آموزشی نظیر حضور مربیان و دانشجویان در بخش‌های تعیین شده در ساعات مقرر، داشتن اتیکت، لباس فرم و آراستگی ظاهر متناسب با محیط آموزشی
 6. نظارت و تأیید نمرات کارآموزی و کارورزی دانشجویان و تحویل به آموزش دانشکده
 7. برنامه ریزی کنفرانس هفتگی با محوریت اپیدمی بیماری ها

 

     بخش پنجم: در رابطه با ارتباطات
 1. تشکیل و اداره کمیته های آموزشی و پژوهشی بیمارستان (با حضور ریاست بیمارستان، روسای بخش ها و مدیران مرتبط)، کمیته های دانشجویی، کارآموزی و کارورزی
 2. شرکت در جلسات معاونین آموزشی - پژوهشی بیمارستان های دانشکده در جهت هماهنگی در امر آموزش و پژوهش
 3. ارتباط و هماهنگی با سایر قسمت های بیمارستان از قبیل دفتر پرستاری، آزمایشگاه و ...
 4. تنظیم فعالیت آموزشی و پژوهشی بیمارستان و تهیه گزارش فعالیت های آموزشی و پژوهشی برای مراجع بالاتر

 

     سایر موارد
 1. مشارکت فعال در بحران کرونا
 2. انجام امور مربوطه طبق دستور مقام مافوق