پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

بیمارستان آموزشی - درمانی خاتم الانبیاء (ص)

X

 

معرفی

► نام و نام خانوادگی: 
سرکار خانم حکیمه محمدزاده
► سمت ها:
♦ معاون آموزشی و پژوهشی بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) شوشتر
♦ عضو هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی شوشتر 
► سوابق تحصیلی:
کارشناس ارشد روان پرستاری

 

 

   شرح وظايف معاون آموزشي بيمارستان

     بخش اول: توسعه آموزش پزشكي
     بخش دوم: امور هیات علمی بالینی در بیمارستان ها
     بخش سوم: تجهیزات آموزشی
     بخش چهارم: آموزش گیرندگان شامل کارآموز و کارورز
     بخش پنجم: در رابطه با ارتباطات

 

    بخش اول: توسعه آموزش پزشكي
 1. نظارت بر برنامه ریزی سالیانه فعالیت‌های آموزشی بخش ها و برنامه ریزی در جهت ارتقای کیفیت آموزشی بیمارستان
 2. برنامه ریزی و نظارت بر ارتقای کیفیت فضاهای آموزشی موجود بیمارستان و تلاش در راستای افزایش سرانه آموزشی بیمارستان
 3. پایش مستمر عوامل موثر بر کیفیت آموزشی، برنامه ریزی در جهت ارتقای کیفیت آموزشی و ارائه بازخورد لازم به معاون آموزشی دانشکده
 4. نظارت بر اجرای انجام برنامه ها و مقررات آموزشی در بخش های بالینی و درمانگاه ها و تسهیل امور آموزشی
 5. تلاش در جهت بهبود و ارتقای امکانات رفاهی اعضای هیأت علمی و دانشجویان
 6. برنامه ریزی و نظارت بر اجرای موازین اسلامی و اخلاق پزشکی در بخش ها

 

     بخش دوم: امور هیات علمی بالینی در بیمارستان ها
 1. نظارت بر حضور کمی و کیفی و فعالیت اعضای هیأت علمی بالینی در بخش های آموزشی
 2. نظارت بر ارائه گزارش کار و فعالیت آموزشی و درمانی اعضای هیأت علمی بالینی در بخش‌های مختلف
 3. نظارت و تنظیم زمانبندی نحوه شرکت در کارگاه های آموزشی
 4. نظارت بر حسن اجرای موازین اسلامی توسط اعضای هیأت علمی
 5. نظارت بر نحوه شرکت در کنفرانس های علمی
 6. نظارت بر ارزشیابی فعالیت های بخش ها و عضو هیأت علمی
 7. فراهم نمودن زمینه‌های لازم جهت همکاری آموزشی و پژوهشی اعضای هیئت علمی، دانشجویان و پرسنل درمانی علاقمند به حیطه‌های آموزشی و پژوهشی

 

     بخش سوم: تجهیزات آموزشی
 1. تنظیم طرح های مربوط به تکنولوژی آموزشی و درخواست بودجه آنها
 2. نظارت بر تجهیز و اداره کتابخانه بیمارستان
 3. نظارت بر تنظیم برنامه‌های استفاده از فضای آموزشی سالن های کنفرانس در کلاس های درس
 4. تجهیز واحد سمعی و بصری جهت به کارگیری روش ها و تکنولوژی های جدید و تهیه وسایل کمک آموزشی در سالن کنفرانس و کلاس‌های درس

 

     بخش چهارم: آموزش گیرندگان شامل کارآموز و کارورز
 1. کنترل و نظارت در معرفی نامه های آموزشی به معرفی آموزش گیرندگان به بخش های آموزشی بیمارستان ها
 2. دریافت برنامه کارآموزی و کارورزی دانشجویان از گروه های مربوط به هماهنگی در نحوه تقسیم آموزش گیرندگان بر اساس ظرفیت بخش های آموزشی بیمارستان ها
 3. نظارت بر برنامه ریزی کیفی آموزشی در بخش های آموزشی به صورت تئوری و عملی
 4. نظارت و هماهنگی بر نحوه ارزشیابی و امتحان پایان دوره و اعلام نمرات ارزشیابی کارآموزان و کارورزان
 5. نظارت و اجرای انجام برنامه مقررات آموزشی نظیر حضور مربیان و دانشجویان در بخش‌های تعیین شده در ساعت مقرر، داشتن اتیکت، لباس فرم و آراستگی ظاهر متناسب با محیط آموزشی
 6. نظارت و تأیید نمرات کارآموزی و کارورزی دانشجویان و تحویل به آموزش دانشکده
 7. برنامه ریزی کنفرانس هفتگی با محوریت اپیدمی بیماری ها در رابطه با ارتباطات

 

     بخش پنجم: در رابطه با ارتباطات
 1. تشکیل و اداره کمیته های آموزشی بیمارستان (با حضور ریاست بیمارستان، روسای بخش های بالینی و مدیران مرتبط)، کمیته های دانشجویی، کارآموزی و کاروزی
 2. شرکت در جلسات معاونین آموزشی بیمارستان های دانشکده در جهت هماهنگی در امر آموزش
 3. ارتباط و هماهنگی با سایر قسمت های بیمارستان از قبیل دفتر پرستاری، آزمایشگاه و ...
 4. تنظیم فعالیت آموزشی بیمارستان و تهیه گزارش فعالیت های آموزشی برای مراجع بالاتر

 

     سایر موارد

        انجام امور مربوطه طبق دستور مقام مافوق

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort