پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

بیمارستان آموزشی - درمانی خاتم الانبیاء (ص)

X

تاریخ جلسات کمیته آموزش علوم پزشکی بیمارستان خاتم الانبیاء(ص) سال 1400

تاریخ جلسات کمیته آموزش علوم پزشکی

28 فروردین 1400

25 اردیبهشت 1400

29 خرداد 1400

26 تیر 1400

30 مرداد 1400

24 مهر 1400

27 آذر 1400

30 بهمن 1400

 

معاونت آموزشی و پژوهشی بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) شوشتر

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort