پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

بیمارستان آموزشی - درمانی خاتم الانبیاء (ص)

X

 

اعضای کمیته آموزش علوم پزشکی

 

اعضای کمیته آموزش علوم پزشکی از سوی معاونت آموزشی بیمارستان جهت صدور ابلاغ انتصاب به رئیس بیمارستان پیشنهاد می‌شوند که عبارتند از:

 1. ریاست بیمارستان (رئیس کمیته)
 2. معاونت آموزشی (دبیر کمیته)
 3. معاونت آموزشی دانشکده
 4. مدیران گروه های آموزشی/روسای بخش های بالینی (یا نمایندگان آن ها)
 5. مدیر خدمات پرستاری (مترون) بیمارستان
 6. سوپروایزر آموزشی بیمارستان
 7. کارشناس آموزش بیمارستان

 

 

شرح وظایف کمیته آموزش علوم پزشکی

 

 1. تأکید بر سیاست «اهمیت بیمارستان‌های آموزشی به عنوان مهمترین عرصه آموزش‌های بالینی و نقش آن در تربیت و تأمین نیروی انسانی» در تصمیم‌گیری‌‌ها.
 2. برنامه‌ریزی و سیاستگذاری درخصوص اجرای محور آموزش و پژوهش در سنجه‌های اعتباربخشی بیمارستان‌ها.
 3. بررسی موانع در فرآیندهای آموزشی پژوهشی موجود در بیمارستان و ارائه راهکار برای آن ها.
 4. اجرای نیازسنجی آموزشی و پژوهشی از اساتید و دانشجویان بیمارستان، و تاثیر آن در سیاست های علمی بیمارستان.
 5. اعلام اولویت‌های پژوهشی گروه های آموزشی بیمارستان به معاونت پژوهشی دانشکده.
 6. برنامه‌ریزی، تدوین و تهیه امکانات مورد نیاز جهت برگزاری کارگاه ها، برنامه‌ها، و دوره‌های آموزشی و پژوهشی.
 7. بررسی شاخص‌های آموزشی پژوهشی هر سه ماه یک بار و مقایسه آن با استانداردهای موجود و برنامه‌ریزی جهت رفع نارسایی‌ها.
 8. نظارت بر اجرای درست دستورالعمل‌های ابلاغ شده از سوی دانشکده‌ها و تعامل با مدیریت بیمارستان
 9. بررسی زمینه‌های همکاری علمی بیمارستان با دیگر مراکز علمی
 10. جمع آوری اطلاعات لازم در زمینه نیازهای آموزشی گروهها و انعکاس آن به مراجع ذیربط
 11. بررسی و اظهار نظر در مورد احتیاجات مالی و اعتبارات لازم برای گروه ها
 12. ارزشیابی کار و فعالیت های اعضاء هیئت علمی و کوشش در رفع مشکلات و موانع کار و تهیه گزارش لازم در این زمینه
 13. انعکاس و فراهم نمودن موجبات تأمین رفاه دانشجویان در فضاهای رفاهی بیمارستان
 14. درخواست، پیگیری و تهیه و تحویل وسایل آموزشی و کمک آموزشی.
 15. همکاری در بررسی مشکلات مربوط به امور آموزشی بیمارستان از نظر کادر آموزشی، اجرای برنامه‌ها، آئین‌نامه و مقررات آموزشی.
izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort