پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

بیمارستان آموزشی - درمانی خاتم الانبیاء (ص)

X

 طرح های تحقیقاتی در حال تصویب دانشکده علوم پزشکی شوشتر

 

 طرح های مصوب کمیته اخلاق دانشکده علوم پزشکی شوشتر