پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

بیمارستان آموزشی - درمانی خاتم الانبیاء (ص)

X

مشاوران واحد :

1 سرکار خانم زهره نعمت اله زاده کارشناس ارشد پرستاری مراقبت های ویژه عضو هیئت علمی دانشکده
2 سرکار خانم زهرا مهری کارشناس ارشد علم سنجی