پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

بیمارستان آموزشی - درمانی خاتم الانبیاء (ص)

X

رئیس واحد :

سرکار خانم زهره نعمت اله زاده کارشناس ارشد پرستاری مراقبت های ویژه عضو هیئت علمی دانشکده