پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

بیمارستان آموزشی - درمانی خاتم الانبیاء (ص)

X

تاریخچه :

پژوهش بالینی در مرکز توسعه تحقیقات بالینی در رشته فوریت های پزشکی، پرستاری، اتاق عمل متمرکز می‌باشد. این مرکز با فراهم کردن فضای مناسب، نیروی انسانی و امکانات اداری و انفورماتیک بر اساس آیین نامه ها و اصول اخلاقی ابلاغ شده از دانشکده علوم پزشکی شوشتر مشاوره خدمات لازم برای پژوهش را ارائه می‌دهد. کلیه پژوهشها در قالب طرح پژوهشی توسط اعضاء هیئت علمی، و پرسنل پرستاری و بیمارستان قابل انجام است و هرگونه مراجعه از خارج بیمارستان نیاز به تایید استاد مشاور از داخل بیمارستان و ارجاع از سوی معاونت پژوهشی بیمارستان دارد. انجام پژوهش نیازمند رعایت جامع و همه جانبه اصول اخلاقی در حوزه حقوق بیمار و مالکیت معنوی می باشند.

 

از جمله اهداف و فعالیت های این مرکز :

  1. پژوهش های بنیادی در زمینه مراقبت های پرستاری، اتاق عمل، فوریت های پزشکی
  2. پذیرش انجام طرح های تحقیقاتی کشوری و منطقه‌ای در زمینه پرستاری، اتاق عمل، فوریت های پزشکی
  3. ارائه خدمات پژوهشی به پرسنل بیمارستان و دانشجویان
  4. برگزاری کارگاههای آموزشی و پژوهشی
  5. تدوین و تصویب  پروپوزال های تحقیقاتی
  6. تسهیل ارائه مقالات در کنگره های داخلی و خارجی
  7. تسهیل چاپ مقاله در مجلات معتبر داخلی و خارجی
  8. مشاوره آماری و اپیدمیولوژی در زمینه طرح های تحقیقاتی
  9. همکاری با سایر مراکز تحقیقاتی داخلی و خارج از کشور در زمینه پروژه‌های تحقیقاتی